Sprzątanie Świata - podsumowanie

22 września po raz kolejny w naszym mieście przeprowadziliśmy wspólne „Sprzątanie Świata”! Łącznie w akcji na terenie Jeleniej Góry wzięło udział niemal 4 tysiące osób - głównie uczniów naszych szkół i przedszkoli, a także osadzeni w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, którzy co roku czynnie uczestniczą w wydarzeniu. Sprzątaliśmy obszary wokół przedszkoli, szkół, placów zabaw, skwerów i ścieżek rowerowych. Urząd Miasta Jelenia Góra zabezpieczał uczestnikom akcji worki na odpady i rękawice. 

Porządkowano tereny od Zabobrza, aż po Cieplice – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonych i rekreacyjnych. Najwięcej uczestników zgłosiła Szkoła Podstawowa nr 3 – aż 460 uczniów i opiekunów. Łącznie zebrano 480 worków z odpadami zmieszanymi, udało się również wysegregować ponad 100 worków ze szklanymi butelkami i słoikami. Ponadto zebrano odpady takie jak opony, części samochodowe, odpady wielkogabarytowe i zużyte AGD. Dzięki wspólnym działaniom uporządkowano tereny zielone.

Na zdjęciach: 

 1. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 porządkowali okolice swojej szkoły m.in. ul. Gimnazjalną i Wodną, plac i parking przy szkole oraz tereny wzdłuż rzeki Kamiennej.
 2. Członkowie Stowarzyszenia Jeleniogórska Promenada Bobru sprzątali tereny przy rzece Bóbr w pobliżu ul. Wiejskiej.
 3. Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 10 wyruszyły wyposażone w rękawiczki i worki na ul. Zjednoczenia Narodowego, Sprzymierzonych i Sobieszowską.

Podziękowania i słowa uznania należą się dla wszystkich uczestników! 

Poniżej lista jednostek i organizacji, które przyłączyły się do akcji:

 • - Miejskie Przedszkole nr 2 ul. Piłsudskiego 32
 • - Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15
 • - Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Karłowicza 13
 • - Miejskie Przedszkole nr 27, ul. Tuwima 12
 • - Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2a
 • - Niepubliczne Przedszkole „Król Maciuś”, ul. Mickiewicza 15
 • - Niepubliczne Przedszkole Promyczek ul. Kolberga 5
 • - Niepubliczne Przedszkole Kraina Smyka ul. Żwirki 32 i ul. Sobieskiego 27
 • - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. PCK 14a 
 • - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cieplicka 74
 • - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Paderewskiego 13
 • - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31 
 • - Szkoła Podstawowa nr 13, ul. P. Skargi 19
 • - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kochanowskiego 18
 • - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Gimnazjalna 2 
 • - Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27 
 • - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul.  Al. Jana Pawła II 25
 • - Zespól Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34 
 • - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, ul. 1 Maja 39/41 
 • - Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, ul. Grunwaldzka 64a
 • - Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10 
 • - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kruszwicka 3
 • - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9
 • - Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5/7
 • - Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, ul. Grottgera 2 Jelenia Góra
 • - Stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru

Za sprawny odbiór odpadów dziękujemy również konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. i SIMEKO sp. z o.o.

Galeria: 

 

Kalendarz FB