Nie zatruwaj życia innym - czyszczone kominy to mniejszy smog

Zaproś kominiarza, żeby nie musieć wzywać strażaka

"Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców", pisze Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy
 
W związku z akcją społeczną Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy - "Czyszczone kominy to mniejszy smog", przypominamy podstawowe zasady zgodnego z przepisami i bezpiecznego użytkowania kominów zimą.
 
 
Obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych trzeba wykonać w następujących terminach:
 
  • przewody dymowe (paleniska opalane paliwem stałym) - co najmniej raz na trzy miesiące
  • przewody spalinowe (paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym) - co najmniej raz na pół roku
  • przewody wentylacyjne - co najmniej raz w roku
  • przewody w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu
 
Właściciel budynku ma obowiązek przynajmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje - Mistrzowi kominiarskiemu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska.
 
Pamiętaj!
 
Prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany będzie bezpiecznie służył przez dziesięciolecia.
 
Brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.
 
Uruchomienie akcji przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest motywowane troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, czy gazowe.

 

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

 

 

Kalendarz FB