ogień

Autor: redakcja UMJG

21.10.2021 - 10:17

Ruszył sezon grzewczy

Rozpoczął się sezon grzewczy, jeleniogórscy strażnicy miejscy prowadzą kontrole palenisk w domach i firmach prowadzących działalność gospodarczą.

Tylko w ostatnim tygodniu (11-17.10) strażnicy miejscy podczas kontroli palenisk ukarali mandatami karnymi dwie osoby, a w jednym przypadku sprawa będzie miała zakończenie w Sądzie. W piecach spalane były odpady i stare płyty meblowe - informuje st. insp. Artur Chmielewski Rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze .

Przez cały rok, a w okresie grzewczym priorytetem są kontrole palenisk i są one wykonywane po przez pisemne upoważnienie wydane przez prezydenta miasta, na podstawie Prawa ochrony środowiska (art. 379 ust.2).

Funkcjonariusz może przeprowadzać badania, żądać ustnych lub pisemnych informacji oraz wzywać i przesłuchiwać osoby. Trzeba mu okazać dokumenty i udostępnić wszelkie dane mające związek z kontrolą 

Nie wpuszczenie do mieszkania, czy na posesję strażników przeprowadzających kontrole, może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne, co reguluje artykuł 225. § 1. Kodeksu Karnego, który mówi: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.