baner

Autor: redakcja UMJG

23.1.2023 - 15:27

Rusza program usuwania wyrobów zawierających azbest!

W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2023 roku azbestu do złożenia wniosku o przystąpienie do programu.

Program przewiduje pokrycie do 100 % kosztów zadania obejmującego demontaż wyrobów azbestowych oraz ich transport i unieszkodliwienie w przypadku osób fizycznych i do 70% w przypadku przedsiębiorców. Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Wniosek przystąpienia do programu wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest należy złożyć do dnia 10 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10, pok. 205. Informacje na temat programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry można uzyskać, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 75 75 46 302 oraz mailowo: pwaliczek@jeleniagora.pl.

WNIOSEK

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST