Zmiany w obsłudze Klienta w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Autor: redakcja UMJG

22.3.2021 - 10:44

Organizacja pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra od 22 marca 2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512), prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i o załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie, poprzez e-mail).

W przypadku braku możliwości skorzystania z drogi elektronicznej załatwienie osobiście spraw w Urzędzie będzie możliwe jedynie po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu i godziny indywidualnego przyjęcia.

Możecie Państwo umawiać się na indywidualną godzinę przyjęcia telefonicznie lub poprzez e-mail. Urzędnik poinformuje Państwa jakie dokumenty należy przedłożyć, aby sprawa została niezwłocznie rozpatrzona. Wszystkie Wydziały są dla Państwa dostępne pod numerami telefonów zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. 

Konieczność umówienia wizyty, nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów.

Wszystkie Wydziały są dla Państwa dostępne pod numerami telefonów:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58
Sudecka 29
58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01,

      +48 75 754 62 10

fax +48 75 754 61 59

Adres skrytki ePUAP:                

/UMJG/SkrytkaESP


KANCELARIA - PTASIA

ul. Ptasia 2-3 pokój 13 (parter)
tel. 75 75 46 101, 171
fax 75 75 46 159
email: ratusz@jeleniagora.pl

KANCELARIA - UM SUDECKA

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 210,
fax 75 75 76 46 290, 75 75 76 47 6325
email: sudecka@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA - Jerzy Łużniak

ul. Plac Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 103
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA - Janusz Łyczko

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 258
email: sekretariats@jeleniagora.pl

SEKRETARZ MIASTA - Daniel Lepieszo

tel. 75 75 46 155
email: sekretarz@jeleniagora.pl

SKARBNIK MIASTA - Jacek Kopeć

tel. 75 75 46 150
email: skarbnik@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY Dyrektor Departamentu - Sekretarz Miasta Daniel Lepieszo 

tel. 75 75 46 155
sekretarz@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik Wydziału Komunikacji: Edyta Sokołowska

ul. Sudecka 29

email: komunikacja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 234 (rejestracja pojazdów) email: rejestracja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 260 (ewidencja pojazdów) email: rejestracja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 280 (prawa jazdy) email: prawajazdy@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 219 (transport) email: transport@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KADR - Naczelnik: Mirosława Michułka

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 253
email: woik@jeleniagora.pl

Główny Specjalista d/s BHP

Teresa Brodowska 
tel.75 75 46 132
tbrodowska@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU - Naczelnik: Tomasz Dumycz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 140
email: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki - Kierownik Marcin Błażków

tel. 75 75 46 298
ul. Sudecka 29
email: marcin@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - Naczelnik Wydziału: Sylwia Paul

Centrum Obsługi Klienta

ul. Ptasia 6A, parter
tel. 75 75 46 356, fax. 75 75 49 870
email:  wok@jeleniagora.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik: Elżbieta Sobczak

Pl. Ratuszowy 58 - Budynek Ratusza 

tel. 75 75 46 187
email: usc_um@jeleniagora.pl

 

KOORDYNATOR DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Pl. Ratuszowy 58 Przybudówka

Daria Urbaniak 
email: iso_um@jeleniagora.pl
75 75 46 185
 


 

SKARBNIK MIASTA - Jacek Kopeć

tel. 75 75 46 150
email: skarbnik@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ BUDŻETU - Naczelnik Wydziału: Magdalena Baczyńska

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 148,  75 75 46 147,  75 75 46 179,  75 75 46 135
planowanie_um@jeleniagora.pl


DEPARTAMENT FINANSÓW - Dyrektor Departamentu, Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Sawicka

tel: 75 75 46 365
jsawicka@jeleniagora.pl

Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych - Kierownik: Mariola Szelinger

tel. 75 75 46 209
podatki_um@jeleniagora.pl

Informacja w zakresie:

  • wymiaru podatków: tel. 75 75 46 221; 75 75 46 238; 75 75 49 010

  • księgowość podatków: tel. 75 75 46 236; 75 75 49 006

  • księgowość odpadów komunalnych: tel. 75 75 49 887; 75 75 49 877

podatki@jeleniagora.pl

 

Referat Dochodów Nieopodatkowanych - Kierownik: Anna Kuligowska

Tel. 75 75 46 358

Informacja w zakresie wieczystego użytkowania tel. 75 75 46 229

 

Referat Księgowości - Kierownik - Główna Księgowa: Alicja Łuczak

tel. 75 75 46 309
ksiegowosc@jeleniagora.pl

 

Referat Egzekucji - p.o. Kierownik Referatu: Paweł Pazdur

tel. 75 75 46 364
windykacja@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT PREZYDENTA - Dyrektor Departamentu: Jerzy Zębik 

ul. Plac Ratuszowy 58 pok. 206

tel. 75 75 46 184
jzebik@jeleniagora.pl 

BIURO RADY MIEJSKIEJ - Kierownik: Małgorzata Trubiłowicz (zastępca Kierownika: Danuta Brzezicka)

ul. Plac Ratuszowy 58 pokoje 18-19 (II piętro)
tel. 75 75 46 106
email: brm@jeleniagora.pl

BIURO PREZYDENTA MIASTA - Kierownik Biura: Damian Kostka

ul. Plac Ratuszowy 58 pok. 205
tel. 75 75 49 017, kom. 607 521 548
email: dkostka@jeleniagora.pl

Redakcja strony internetowej:

email: strona@jeleniagora.pl , ksobol@jeleniagora.pl, rzapora@jeleniagora.pl 
tel. 75 75 46 164, 75 75 49 021, 75 75 46 142

RZECZNIK PRASOWY - Cezariusz Wiklik

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka) - pok 101
cwiklik@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 199, kom. 602 701 456

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA - Naczelnik: Andrzej Marchowski

pl. Ratuszowy 58 (Przybudówka Ratusza, pok. 204)

tel. 75 75 49 853, 75 75 46 172
e-mail:  promocja@jeleniagora.pl 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Naczelnik: Jerzy Sładczyk

ul. Armii Krajowej 19
tel. 75 75 49 825 oraz 75 75 49 826
email: pczk_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI - Naczelnik: Katarzyna Markowska

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 163
email: kontrola@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KULTURY - Naczelnik: Sylwia Rehlis

POKÓJ 307 (przybudówka)
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 178
email: kultura@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI - Naczelnik: Monika Trojan

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 177
email: turystyka@jeleniagora.pl

 


 

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA - Dyrektor Departamentu: Beata Zięba

tel.75 75 46 243

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Naczelnik: Agata Żmijewska

azmijewska@jeleniagora.pl

Zastępca Naczelnika - Anna Perłowska

ul. Ptasia 2-3

tel. 75 75 49 025

Referat Nieruchomości Miasta

tel. 75 75 46 248
email:nieruchomosci@jeleniagora.pl

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Opłat i Przekształceń

tel. 75 75 46 243

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Naczelnik: Agata Konieczka

ul. Okrzei 10 pokoje: 202-213 (II Piętro) 

tel. 75 75 46 220
email: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 49 896

email: odpady@jeleniagora.pl

Referat Komunikacji Miejskiej i Zarządzania Ruchem 

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 46 399
tel. 75 75 46 293

email: zarzadzanie_ruchem@jeleniagora.pl, komunikacja_miejska@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA - Naczelnik: Magdalena Krzysik

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 46 306
email: srodowisko_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ZDROWIA i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH -

Naczelnik: Monika Jabłońska - Ankiel


ul. Okrzei 10, pok.003 i 002 (parter)

tel. 75 75 46 162

email: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl

Sprawy niepełnosprawnych pok.002
jskoczen@jeleniagora.pl 75 75 46 174

Organizacje Pozarządowe pok.003
organizacje@jeleniagora.pl 75 75 46 152 

Karta Dużej Rodziny (JKDR) pok. 002
awieczorek@jeleniagora.pl 75 75 46 131

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW ( DO PREZYDENTA MIASTA )

ul. Okrzei 10 parter pok.002
tel. 75 75 46 175
email: skargi_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Naczelnik: Magdalena Sielużycka 

ul. Ptasia 2/3
tel. 75 75 46 305
email: wgm_um@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 305 - gospodarka lokalami

ul. Ptasia 2/3, pokój nr 3
tel. 75 75 46 270, 75 75 46 275 - dodatki mieszkaniowe

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW - Dominika Jagielska

Pl. Ratuszowy 58 pokój 4 

tel. 75 75 46 110

email: rzecznik_um@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT ROZWOJU - Dyrektor Departamentu: Tomasz Zbigniew Kowalczyk 


tel.75 75 46 207

tomaszkowalczyk@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU - Naczelnik: Maria Matuszewska

geodezja@jeleniagora.pl

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 49 852
email: geodetamiasta@jeleniagora.pl

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 75 75 49 842

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223
tel. 75 75 49 840
email: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów pok. 224
tel. 75 75 49 841

Narady koordynacyjne - uzgadnianie dokumentacji projektowej pok. 224
tel. 75 75 49 845

Zgłoszenia prac geodezyjnych pok. 231
tel. 75 75 49 846

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Naczelnik: Barbara Olszewska

Plac Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 136
email: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75 46 196
email: bgraczyk@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I BUDOWNICTWA Architekt Miasta -

Naczelnik Wydziału: Lidia Skrzypińska 

ul. Ptasia 6A

fax 75 75 46 256
tel.75 75 46 327
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki - Kierownik Referatu: Sylwia Bajor

tel. 75 75 46 327
e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

Referat Budownictwa - Kirownik Referatu: Michał Stanek

tel. 75 7549 895

e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl

Centrum Obsługi Klienta – stanowisko Architektury

tel. 75 75 46 361

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik: Mariola Jakubów

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 49 886
email: izp_um@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 395

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Naczelnik: Regina Łukawska

ul. Sudecka 29


 

DEPARTAMENT EDUKACJI - Dyrektor Departamentu: Ryszard Wach

WYDZIAŁ FINANSOWANIA i ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - Naczelnik: Paweł Domagała

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 341
email: edukacja@jeleniagora.pl

Referat Organizacji Edukacji - Kierownik Referatu: Gabriela Bajek

 Pl. Ratuszowy 58
tel.75 75 46 385

 


 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH - Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek 

Okrzei 10

tel. 75 75 46 249
e-mail: zitaj@jeleniagora.pl

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Izabela Sołtys

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 158
email: aw_um@jeleniagora.pl