Ludzie przed laptopem. Fot. pixabay.com

Autor: redakcja UMJG

18.6.2021 - 9:13

Konsultacje ws. transportu zbiorowego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry uprzejmie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dla projektów dokumentów „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Jeleniej Góry” wraz z opracowaniem na lata 2021-2031 „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z którymi Miasto Jelenia Góra zawarło Porozumienia Międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.

 

Oba dokumenty zostały udostępnione do publicznego wglądu, by umożliwić poprzez zgłoszone uwagi i sugestie wpływanie na ich kształt. Projekty opracowań wraz z formularzami do zgłaszania uwag dostępne są w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresami:

http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/351/2021-2031

http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/349/2021

 

oraz na Portalu Partycypacji Społecznej:

https://konsultacje.jeleniagora.pl/pl/ekonsultacje/konsultacje/1

 

Konsultacje trwają do 5.07.2021 r.

 

Fot. pixabay.com