Komentarz w sprawie wystąpienia Posła R. Obaza

Autor: redakcja UMJG

12.11.2021 - 13:35

Komentarz w sprawie wystąpienia Posła R. Obaza

Pan Poseł na Sejm RP, Robert Obaz, reprezentant Ziemi Jeleniogórskiej w Parlamencie postanowił naskarżyć na Jelenią Górę w trakcie jednego ze swoich wystąpień Sejmie.

To, w jaki sposób sprawuje swój mandat jest Jego decyzją, a wyborcy w swoim czasie będą mieli okazję, by się w tej sprawie bezpośrednio wypowiedzieć.

Niestety – fakt, że w swoich publicznych wypowiedziach w Sejmie nie tylko manipuluje faktami, ale też operuje kłamstwem obliguje nas do reakcji.

Poseł Robert Obaz m.in. zarzuca mieszkańcom Jeleniej Góry, kibicom KS „Karkonosze”, że REGULARNIE  na meczach swojej drużyny, na jeleniogórskim stadionie promują faszystowskie i rasistowskie hasła, a także podejmują działania godzące w dobre imię Miasta, systematycznie i stale wpływając na pogorszenie jego wizerunku. Wyraża zdziwienie, że Miasto wspiera istnienie takiego klubu, m.in. przez przekazywanie dotacji na działalność, wzywa do opamiętania.

Prawda jest „cokolwiek” inna. Zdjęcia – którymi Pan Poseł Robert Obaz usiłuje epatować opinię publiczną w całym kraju - nie pochodzą ze stadionu w Jeleniej Górze, zostały zresztą wykonane pięć lat temu. Na marginesie:  Pan Poseł był wówczas radnym Rady Miejskiej i głosował za przekazaniem dotacji Klubowi. Temu samemu, który dziś tak żarliwie krytykuje. Incydent, o którym mowa, został oceniony nagannie, a późniejsze działania Klubu, by do podobnych zdarzeń nie dochodziło w przyszłości, odniosły skutek.

Spóźniona o kilka lat poselska interwencja zyskała więc karykaturalny wymiar. Krytyka oparta o fałszywe w tej sytuacji przesłanki jest już  tylko zwykłym jątrzeniem opinii przez Parlamentarzystę, który usiłuje zaistnieć w przestrzeni publicznej za wszelką cenę, nie bacząc na to, jakie szkody Jego działalność – mająca charakter pomówień - przynosi Miastu i Mieszkańcom.

Link do wystąpienia posła R. Obaza